Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου

 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • Αγοράστε Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου τιμές,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου μάρκες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Κατασκευαστής,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εισηγμένες,Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου Εταιρείας,
 • video
Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου
 • CDG Furniture
 • Κίνα
 • 35 Ημέρες
 • 100000
 • 201-ΚΑΝΑΠΕ-ΣΕΤ

Το μοντέρνο σετ 4 τεμαχίων αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου είναι ένας φόρος τιμής στο σκανδιναβικό στυλ της CDG Επιπλα. Αυτός ο καναπές έχει ως κύριους τόνους το λευκό και το γκρι άνθρακα, απλό και αγνό, σαν να είναι μέρος της φύσης. Το πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο, καθώς και το μαλακό μαξιλάρι του καθίσματος και το μαξιλάρι της πλάτης, έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να έχουν καλή αδιάβροχη απόδοση και μπορούν να παραμένουν στεγνά ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο σχεδιασμός σε σκανδιναβικό στυλ δίνει έμφαση στο συνδυασμό φύσης και άνεσης. Στο σχεδιασμό αυτού του σετ καναπέ εξωτερικού χώρου, τα έπιπλα CDG όχι μόνο λαμβάνουν υπόψη την πρακτικότητα, αλλά επιδιώκουν επίσης μια απλή αλλά ζεστή ατμόσφαιρα. Το σχήμα του μαξιλαριού του καθίσματος και της πλάτης προσαρμόζεται στην καμπύλη του ανθρώπινου σώματος, παρέχοντας καλή στήριξη και άνεση. Ταυτόχρονα, ο αρμονικός συνδυασμός μαύρου και λευκού εμφανίζεται ιδιαίτερα εκθαμβωτικός στο φως του ήλιου, φέρνοντας μια φρέσκια πνοή στον κήπο.

Περιγραφή:

Ονομασία προϊόντος
Σετ μοντέρνο 4 τεμάχιο αλουμινίου με χοντρό μαξιλάρι κάθισμα λευκού καναπέ εξωτερικού χώρου 
Αριθμός αντικειμένου
201-ΚΑΝΑΠΕ-ΣΕΤ
Υλικό
Σκελετός Αλουμινίου + Αδιάβροχο Μαλακό Μαξιλάρι
Μέγεθος καναπέ
70*74*173 εκ
Μέγεθος καρέκλας
70*72*74 εκ
Μέγεθος τραπεζιού
35*60*140 εκ
Χρώμα
Λευκό+Ανθρακας Γκρί (Αποδοχή προσαρμογής)
Κοστούμι για
Υπαίθριος χώρος, Ξενοδοχείο, Εστιατόριο, Καφετέρια, Διαμέρισμα, Εγκαταστάσεις Αναψυχής, Αποθήκη, Εργαστήριο, Πάρκο, Αγρόκτημα, Αυλή, Αίθουσα, Σπίτι, Μπαρ, Βίλα, Αίθριο, Κήπος, Παραλία κ.λπ.

Sofa Set


Outdoor Sofa Set

Aluminum Sofa Set

Εφαρμογή:

1.Ζεστό Πώληση Προσαρμόσιμο Μοντέρνο Σετ καναπέδων Κήπου από αλουμίνιο καφέ 

2.Σετ Καναπές Εξωτερικού Αίθριου εξωτερικού χώρου Πολυτέλεια άσπρο Ξενοδοχειο Με Μαξιλάρια

3.Σετ με μεταλλικό σκελετό με μεταλλικό σκελετό με αυλή Βίλα Εξωτερικό Σετ καναπέδων

Sofa Set


Outdoor Sofa Set


Aluminum Sofa Set


Sofa Set


Outdoor Sofa Set


Aluminum Sofa Set


Συχνές ερωτήσεις
Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Τα κύρια προϊόντα μας είναι έπιπλα εστιατορίου, έπιπλα καφέ, έπιπλα εστιατορίου τσαγιού, έπιπλα μπαρ, έπιπλα τροφοδοσίας αλυσίδας κ.λπ....more
Αποκτήστε την τελευταία τιμή; Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (εντός 12 ωρών)

Πολιτική απορρήτου

close left right