Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί

 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • Αγοράστε Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί τιμές,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί μάρκες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Κατασκευαστής,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εισηγμένες,Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί Εταιρείας,
 • video
Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί
 • CDG Furniture
 • Κίνα
 • 35 Ημέρες
 • 100000
 • 851MS-H75-ALU-ROFA

Αυτή η Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη αδιάβροχη καρέκλα Κήπος Μπαρ με πλέξη σχοινιού χρησιμοποιεί υλικό αλουμινίου υψηλής αντοχής ως πλαίσιο. Το αλουμίνιο έχει τα χαρακτηριστικά ότι είναι ελαφρύ, στιβαρό και ανθεκτικό στη διάβρωση, επιτρέποντας στην καρέκλα μπαρ να αντέχει στη δοκιμή του ανέμου και της βροχής σε εξωτερικούς χώρους και να διατηρεί την ομορφιά και τη σταθερότητά της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εν τω μεταξύ, ο σχεδιασμός του πλαισίου από αλουμίνιο καθιστά επίσης την καρέκλα εξαιρετικά φορητή, καθιστώντας εύκολη τη μετακίνηση και την αποθήκευση των χρηστών.

Η πλάτη της καρέκλας μπαρ Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχο Πλεκτό Σκοινί Κήπος Μπαρ έχει σχέδιο πλέξης σχοινιού, το οποίο δεν είναι μόνο αισθητικά ευχάριστο, αλλά έχει επίσης καλή διαπνοή και αδιαβροχοποίηση. Το ζεστό καλοκαίρι, η πλάτη της καρέκλας με σχοινί μπορεί να προσφέρει στους χρήστες μια δροσερή πινελιά. Σε βροχερά ή υγρά περιβάλλοντα, μπορεί επίσης να αποτρέψει αποτελεσματικά την εισροή υγρασίας στο εσωτερικό της καρέκλας, διατηρώντας την στεγνή και άνετη.

Το μαξιλαράκι αυτής της καρέκλας μπαρ είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας συνθετικά υλικά, τα οποία είναι μαλακά και άνετα και μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες μια εξαιρετική εμπειρία καθίσματος. Ταυτόχρονα, αυτό το υλικό έχει επίσης καλές αδιάβροχες και ανθεκτικές στη φθορά ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους χωρίς να καταστραφούν εύκολα. Το χρώμα και η υφή του μαξιλαριού συνδυάζονται επίσης με το συνολικό σχέδιο της καρέκλας, επιδεικνύοντας μια μινιμαλιστική αλλά και μοντέρνα αισθητική.

Περιγραφή:

Ονομασία προϊόντος
Μοντέρνο Καπηλειό Λέσχη Πισίνα Ακρη Αδιάβροχη πλεγμένη καρέκλα Κήπος Μπαρ με σχοινί 
Αριθμός αντικειμένου
851MS-H75-ALU-ΡΟΦΑ
Υλικό
Πλαίσιο Alu, Πολυεστερικό Σχοινί με Κάθισμα Μαξιλάρι
Μέγεθος συσκευασίας
10 ΤΕΜ/ΣΤΚΑΚ
Συσκευασία από:
Καντόνι/Σίβαξη
Διαθέσιμο χρώμα:
Ματ Λευκό, Μαύρο Ματ, Κίτρινο Ματ, Μπλε Ματ, Πράσινο Ματ Όλιβερ, Μπλε Μωρό κ.λπ.
Φινίρισμα χεριών:
Σοδειά φινίρισμα /Φινίρισμα αντίκες /Γαλλικό φινίρισμα /Ρετρό φινίρισμα / φινίρισμα με αμόνι/
Φινίρισμα από φυσικό χάλυβα / Ξύλινο φινίρισμα κ.λπ.
Κοστούμι για
Εσωτερικός, Εξωτερικός, Κήπος, Αίθριο, Εκδήλωση, Γάμος, Ενοικίαση, Πάρτι, Παμπ, Μπίρστο, Εστιατόριο,
Τραπεζαρία ,Σαλόνι , Ξενοδοχείο , Κλαμπ , Μπαρ , Συμβόλαιο , Δημόσιο , Καφές , Εμπορικό ,
Συμπόσιο, Φιλοξενία, Κουζίνα, Πλατεία, Στρογγυλή, Πλατεία, Μπουφές, Καντίνα, Ογκιά, Φαστ φουντ,
Σχολικά έπιπλα κλπ.

Rope Bar Chair

Garden Rope Bar Chair

Εφαρμογή:

1.Πλαίσιο αλουμινίου Πλακόστρωτη εσωτερική αυλή Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες Πολυτελής καρέκλα Σκοινί Μπαρ

2. Χονδρική πώληση εστιατορίου και παμπ Χρησιμοποιήστε στοιβαζόμενο καρεκλάκι μωρού με σχοινί

3.Μοντέρνο Ελεύθερος χρόνος Καφενείο Κήπος Μετρητής Υφαντός Σκοινί Ψηλός Μπαρ Καρέκλα

Waterproof Rope Bar Chair


Rope Bar Chair


Garden Rope Bar Chair


Waterproof Rope Bar Chair


Συχνές ερωτήσεις
Ποια είναι τα κύρια προϊόντα σας;
Τα κύρια προϊόντα μας είναι έπιπλα εστιατορίου, έπιπλα καφέ, έπιπλα εστιατορίου τσαγιού, έπιπλα μπαρ, έπιπλα τροφοδοσίας αλυσίδας κ.λπ....more
Αποκτήστε την τελευταία τιμή; Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (εντός 12 ωρών)

Πολιτική απορρήτου

close left right